Vissza ide: Számítástechnikai könyvek

MySQL.NET (Hatvany Csaba)

PDFNyomtatásE-mail
540 oldal B/5, 2007.,
ISBN 978-963-9425-16-3
Nincs kép beállítva
Alapár:3920,00 Ft
Fogyasztói ár2500,00 Ft
Végösszeg:2500,00 Ft
Kedvezmény-1420,00 Ft
Kedvezmények összesen: -1420,00 Ft
Leírás

A könyvet elsősorban azok a fejlesztők fogják a könyvet hasznosnak találni, akik ismerik a .NET 2.0 környezetben való programozást, de eddig nem foglakoztak a MySQL programozásával. A második célcsoporthoz azok a fejlesztők tartoznak, akik jártasak a MySQL programozásában, viszont eddig nem fejlesztet-tek MySQL programokat a .NET 2.0 környezetben, de legalább közép-szinten ismerik a C# (vagy VB.NET) programozási nyelvet. Ezeknek a fejlesztőknek a könyv harmadik része hozza a legtöbb új információt.
A MySQL adatbázisrendszert a fejlesztők leggyakrabban a LAMP kifejezéssel hozzák kapcsolatba. A LAMP rövidítést legelőször Michael Kunze német szakújságíró alkalmazta a Linux (operációs rendszer), Apache (web szerver), MySQL (adatbázisrendszer) és PHP (programozási nyelv) négyes fogatra . Azóta több ilyen fejlesztési négykezest ismerünk, melyek a szakirodalomba a szoftveres verem (software stack) elnevezést kapták. Két-három évvel ezelőtt a MySQL adatbázisvezérelt (web) alkalmazásokat fejlesztése, annyit jelentett, mint a LAMP környezetben fejleszteni. Azóta a kép kezd lassan megváltozni, helyesebben - kiegészülni. Az immár klasszikussá vált LAMP paradigma mellett, egyre jobban körvonalazódik egy másik fejlesztési környezet, amit a WIMA rövidítés-sel írhatunk le: Windows (operációs rendszer), Internet Information Services (web szerver), MySQL (adatbázisrendszer) és ASP.NET („prog-ramozási nyelv” ). Tény, hogy egyre több .NET környezetben fejlesztett MySQL adatbázis-alkalmazásra van szükség és ezzel a folyamattal a szakirodalomnak is lépés kell tartania. Csupán elvetve találunk ezzel a témával foglalkozó szakirodalmat: egy tucat cikket a világhálón, de mostanáig még nem jelent meg egy összefoglaló könyv. Ezek az elgondolások vezettek ennek a könyvnek a megírásához. Tárgya: MySQL adatbázis-programozás .NET környezetben – innen a szokatlan cím.

Az első rész bevezető jellegű és viszonylag rövid három fejezetből áll. A MySQL Server általános tulajdonságainak és korlátainak áttekintése után, részletesen foglakozik a szerver telepítésével, majd megismerünk egy sor segédeszközt is.
A MySQL Server alapjainak tárgyalása a könyv második részében kapott helyet. Itt először a MySQL adatbázisokkal ismerkedünk meg, majd egy rövid bevezetés következik az adatbázis-elméletbe, megismerjük a MySQL adattípusait és táblatípusait, foglalkozunk az adatbázisok, táblák, indexek létrehozásával és módosításával és látni fogjuk, miként kérhetünk információt az adatbázisokról és a táblákról az adatbázisrendszertől, végül megismerkedünk a mysqlbooks példaadatbázissal. A következő fejezet az SQL lekérdező nyelvet tárgyalja, különös tekintettel a MySQL Server adatbázisrendszerre, melyben adatok lekérdezésekről és módosításáról, változókról és függvényekről, valamint tranzakciókról van szó. Megismerhetjük a MySQL Server 5.0 verziójában bevezetett újdonságokat, a tárolt függvényeet és eljárásokat, kurzorokról és triggerekről, nézetekről és az információs sémáról olvashatunk, majd a felügyeleti és biztonsági feladatokkal foglalkozunk.
A könyv harmadik része a MySQL programozásának van szentelve. Egy rövid bevezető a .NET technológiába és az ADO.NET adatkezelő komponenssel. Részletesen tárgyalja az ADO.NET kapcsolat nélküli osztályait és a bemutatott anyagot számos példaprogrammal illusztrálja. A MySQL adatbázisrendszer konkrét programozásával is foglalkozik, itt részletesen tárgyaljuk a programból történő kapcsolatteremtést az adatbázisrendszerrel. A MySQL programozásához szükséges kapcsolt adatokat kezelő osztályokat is megismerhetjük. A könyv a MySQL AB által kibocsátott MySQL Connector/Net adatszolgáltatóval foglalkozik. A könyv végén példaalkalmazásokban foglalja össze a könyvben tárgyalt anyagot. Az itt tárgyalt példaalkalmazások bonyolultsága fokozatosan nő, az utolsó két példa valódi adatbázisvezérelt alkalmazások kissé leegyszerűsített változatainak tekinthetők. Az utolsó négy fejezetben a példaanyagot C# programozási nyelven fogalmaztuk meg. A letölthető archívumban ezek a példaprogramok VB.NET fogalmazásban is megtalálhatók. Minden egyes fejezet utolsó szakaszában, a fejezetben tárgyalt agyagra vonatkozó, az interneten található forrásokra mutató hivatkozásokat kerültek összegyűjtésre. Az így elérhető források további információt nyújtanak az érdeklődő Olvasóak. Az interneten található forrás könnyebb elérésére, a szerző webhelyéről letölthető archívumban, a fejezeteknek megfelelő mappákban, megtalálhatók ezen hivatkozások parancsikonja. A könyvben szereplő példaanyag forráskódja letölthető a szerző webhelyéről.

Elektronikus formában megvásárolható: http://www.interkonyv.hu/index.php?page=konyvek&cat_id=7&book_id=438 

 

Tartalomjegyzék:

Előszó 10
I. rész BEVEZETÉS 15
1. fejezet A MySQL Server madártávlatból 16
1.1. Idevonatkozó anyagok az interneten 22
2. fejezet A MySQL Server telepítése 24
2.1. A szerver letöltése és telepítése 24
2.2. A szerver segédeszközei: mysql, mysqladmin és mysqldump 37
2.2.1. A mysql konzolalkalmazás 39
2.2.2. A mysqladmin és a mysqldump segédeszközök 53
2.3. Idevonatkozó anyagok az interneten 55
3. fejezet Segédeszközök 56
3.1. A MySQL Administrator segédeszköz 57
3.2. A MySQL Query Browser 59
3.3. A MySQL Migration Toolkit 60
3.4. A MySQL Workbench 61
3.5. Az SQLyog segédeszköz 62
3.6. A DBManager Professional 65
3.7. A MyDB Studio 66
3.8. A Navicat MySQL 68
3.9. A phpMyAdmin webes segédeszköz 69
3.10. Idevonatkozó anyagok az interneten 75
II. rész - ALAPOK 77
4. fejezet A MySQL adatbázisok 78
4.1. Rövid bevezetés az adatbázis-elméletbe 78
4.1.1. Normálformák 79
4.1.2. Relációk 87
4.1.3. Kulcsok és referenciális integritás 89
4.1.4. Indexek 93
4.2. MySQL adattípusok 95
4.2.1. Az xxxINT adattípusok 95
4.2.2. A FLOAT és DOUBLE vagy REAL adattípusok 98
4.2.3. A DECIMAL vagy NUMERIC adattípus 99
4.2.4. A DATE, TIME, DATETIME, YEAR és TIMESTAMP adattípusok 99
4.2.5. A CHAR, VARCHAR és xxxTEXT adattípusok 101
4.2.6. Az xxxBLOB adattípusok 104
4.2.7. Az ENUM és SET adattípusok 107
4.3. MySQL táblatípusok 110
4.3.1. A MyISAM táblatípus 113
4.3.2. Az ISAM táblatípus 114
4.3.3. Az InnoDB táblatípus 114
4.3.4. A BDB táblatípus 115
4.3.5. A MERGE táblatípus 115
4.3.6. A HEAP vagy MEMORY táblatípus 116
4.3.7. Ideiglenes táblák 116
4.4. Adatbázisok létrehozása 117
4.4.1. Névadás és írásmód 117
4.4.2. Adatbázisok létrehozása, kiválasztása és törlése 118
4.4.3. Táblák létrehozása, módosítása és törlése 119
4.4.4. Indexek létrehozása és törlése 121
4.4.5. Információ lekérdezése adatbázisokról, táblákról és változóktól 121
4.5. Példa adatbázisok 123
4.5.1. A mysqlbooks példaadatbázis 124
4.6. Idevonatkozó anyagok az interneten 132
5. fejezet Bevezetés a MySQL SQL lekérdező nyelvbe 134
5.1. Adatok lekérdezése: a SELECT utasítás 135
5.1.1. Egyszerű lekérdezések 135
5.1.2. Rendező lekérdezések 141
5.1.3. Szűrő lekérdezések 144
5.1.4. Több táblát érintő lekérdezések 152
5.1.5. Lekérdezések egyesítése 162
5.1.6. Lekérdezések csoportosítása aggregát függvényekkel 164
5.1.7. Allekérdezések 169
5.2. Adatok módosítása 185
5.2.1. Adatok hozzáfűzése 185
5.2.2. Adatok frissítése 189
5.2.3. Adatok törlése 190
5.3. Változók és függvények 192
5.3.1. Változók 192
5.3.2. Függvények 199
5.4. Tranzakciók 204
5.5. Idevonatkozó anyagok az interneten 210
6. fejezet A MySQL Server 5.0 újdonságai 211
6.1. Tárolt függvények és eljárások 211
6.1.1. Függvények és eljárások létrehozása 211
6.1.2. A változók használata 215
6.1.3. A tárolt eljárások paramétertípusai 217
6.1.4. Feltételes és iteratív utasítások 221
6.1.5. Kezelők és feltételek 232
6.2. Kurzorok 239
6.3. Triggerek 243
6.4. Nézetek 249
6.5. A MySQL információs sémája 260
6.5.1. A karakterkészlet metaadatai 262
6.5.2. Az elsődleges objektumok metaadatai 264
6.5.3. Az tárolt eljárások és triggerek metaadatai 272
6.5.4. A jogosultságok metaadatai 276
6.5.5. A statisztikai metaadatok 278
6.6. Idevonatkozó anyagok az interneten 280
7. fejezet Felügyeleti és biztonsági feladatok 282
7.1. A MySQL Server beállítása 283
7.1.1. Az alapmappa és az adatmappa beállítása 285
7.1.2. A kommunikációs protokoll beállítása 286
7.1.3. Az alapértelmezett táblatípus beállítása 288
7.1.4. Az SQL üzemmód beállítása 288
7.1.5. A memóriakezelés beállítása 290
7.1.6. A gyorsítótár beállítása 292
7.1.7. Az alapértelmezett karakterkészlet és egybevetés beállítása 294
7.1.8. A hibajelentések nyelvének beállítása 295
7.1.9. A szerver paramétereinek beállítása a MySQL Administrator segédeszközzel 296
7.2. A MySQL Server hozzáférési jogosultságrendszere 301
7.2.1. Jogosultságok a MySQL szerveren 306
7.2.2. A jogosultságok kezelése 315
7.2.3. Első tennivalók a MySQL szerver biztonságának növelésére 318
7.3. Biztonsági másolatok (backup) és az adatok helyreállítása 321
7.4. Idevonatkozó anyagok az interneten 331
III rész PROGRAMOZÁS 333
8. fejezet A .NET technológia és az ADO.NET 335
8.1. A .NET technológiáról dióhéjban 335
8.2. ADO.NET - a .NET adatkezelő komponense 337
8.2.1. A .NET adatszolgáltatói 338
8.3. Az ADO.NET kapcsolat nélküli osztályai 339
8.3.1. Kapcsolatteremtés az ADO.NET segítségével 340
8.3.2. Az ADO.NET kapcsolt osztályai 341
8.3. Idevonatkozó anyagok az interneten 342
9. fejezet System.Data – a kapcsolat nélküli adatok világa 343
9.1. A DataTable, a DataColumn és a DataRow osztályok 345
9.1.1. A DataTable osztály konstruktorai és tulajdonságai 346
9.1.2. A DataColumn osztály konstruktorai és tulajdonságai 348
9.1.3. A DataRow osztály és sorok hozzáadása egy táblához 353
9.2. Táblák rendezése és szűrése 357
9.3. Sorok frissítése és törlése 357
9.4. Sorok verziója és állapota 361
9.5. Táblaesemények 363
9.6. Adatnézetek 367
9.7. A DataSet osztály 372
9.7.1. A DataSet osztály konstruktorai és tulajdonságai 372
9.7.2. Táblák közötti relációk 375
9.7.3. Táblákra rótt megszorítások 381
9.8. Idevonatkozó anyagok az interneten 388
10. fejezet Kapcsolatteremtés 390
10.1. Az egyetemes adatelérés rövid áttekintése 390
10.2. Kapcsolatteremtés a MySQL Connector/ODBC segítségével 394
10.2.1. A kapcsolat paraméterei 396
10.2.2. Kapcsolat létrehozása DSN-nel 399
10.2.3. Kapcsolat létrehozása a Visual Studio fejlesztőrendszerrel 404
10.2.4. Kapcsolat létrehozása programból 408
10.3. Kapcsolatteremtés a MySQL Connector/Net segítségével 411
10.3.1. A kapcsolat paraméterei 414
10.3.2. Kapcsolat létrehozása a Visual Studio fejlesztőrendszerrel 416
10.3.3. Kapcsolat létrehozása programból 419
10.4. Egy hasznos osztály a kapcsolatteremésre 420
10.5. Kapcsolatteremtés ASP.NET alkalmazásokból 427
10.6. Idevonatkozó anyagok az interneten 431
11. fejezet MySql.Data.MySqlClient – a kapcsolt adatok világa 432
11.1. A MySql.Data.MySqlClient névtér 432
11.2. A MySqlConnection osztály 435
11.3. A MySqlCommand osztály 437
11.4. A MySqlParameter és MySqlParameterCollection osztályok 440
11.5. A MySqlDataReader osztály 444
11.6. A MySqlDataAdapter osztály 448
11.7. A MySqlCommandBuilder osztály 454
11.8. A MySqlTransaction osztály 457
11.9. A tárolt eljárások programozása 459
11.10. Idevonatkozó anyagok az interneten 468
12. fejezet Példaalkalmazások 469
12.1. Adatnavigáció 469
12.1.1. Előkészítések 469
12.1.2. A program leírása 473
12.1.3. A program felépítése 474
12.2. Képállományok kezelése a MySQL adatbázisban 478
12.2.1. A program leírása 478
12.2.2. A program felépítése 481
12.2.3. Egy alternatív megoldás 492
12.3. Az interneten található képállományok tárolása a MySQL adatbázisba 495
12.3.1. Előkészítések 495
12.3.2. Az program leírása 499
12.3.1. Az program felépítése 501
12.4. Fő- és részletadatok megjelenítése 503
12.4.1. A program leírása 504
12.4.2. A program felépítése 505
12.5. Egy MySQL adatbázis-vezérelt webalkalmazás 510
12.5.1. Előkészítések 511
12.5.2. A program leírása 517
12.5.3. A program struktúrája 519
12.6. Hogyan tovább? 525
12.7. Idevonatkozó anyagok az interneten 526
Irodalomjegyzék 528
Tárgymutató 529